SMOK - V12 - COILS - 3x V12 Mesh 0.15ohm -Vapeuksupplier

SMOK - V12 - COILS

£4.90

Resistance: 3x V12 Mesh 0.15ohm

3x V12 Mesh 0.15ohm
3x V12 Mesh 0.15ohm
3x V12 T8 0.16ohm
3x V12 X4 01.5ohm
3x V12 Q4 0.15ohm
Additional Information
Resistance

3x V12 Mesh 0.15ohm, 3x V12 T8 0.16ohm, 3x V12 X4 01.5ohm, 3x V12 Q4 0.15ohm